Harjoitusalue

Kerhomme jäsenet tai heidän seurassaan olevat henkilöt voivat käyttää trial-ajoon Kirkkonummen Vuohimäessä sijaitsevaa n. 21 hehtaarin aluetta, johon kerholla on Kirkkonummen kunnan kanssa 7.6.1985 tehty käyttöoikeussopimus. Alue sai v. 2007 ympäristöluvan.

Huom. jäsenyys ei tarkoita sitä, että on myös edustettava MP-Taitoa kilpailuissa. Henkilö voi olla monen kerhon jäsen.

Nopeusharjoittelu on kielletty ja alueella käytettävien laitteiden tulee täyttää trial-kilpailuihin osallistumisesta annetut katsastusmääräykset.

Vuohimäen alueella on parkkipaikka, jossa on myös jätepisteet sekä wc. Noudatamme SML:n ympäristöohjeita. Vuohimäessä on nastojen käyttö kielletty. Nastoja saa käyttää vain jos MPT:n hallitus sen sallii erikseen tiedotettavana aikana.

Ajo-alueen ympäristöluvan mukaisia käyttöaikoja tulee noudatttaa:

MA-PE klo 09.00 - 20.00

LA klo 09.00 - 18.00

SU klo 12.00 - 20.00

PYHÄT klo 12.00 - 20.00

Kartta Vuohimäen sijainnista ja alueesta, joka sijaitsee n. 4 km Kirkkonummen keskustasta Jorvaksentietä Hankoon päin.